Ankieta zgłoszeniowa:

Nazwisko: 
Imię:
Data urodzenia: 
Miejsce zamieszkania: 
Ul./nr:
Telefon: 
Wykształcenie: 
Zawód wyuczony: 
Zawód wykonywany: 
Nazwa i adres zakładu pracy: 
Zajmowane stanowisko:
Co należało do Pani/Pana obowiązków?
Co w wykonywanej pracy było/jest źródłem zadowolenia:
Co stanowiło/stanowi przeszkodę, niedogodność:
Proszę napisać co uważa Pani/Pan za największy sukces w swojej dotychczasowej pracy zawodowej:
Jakie są Pani/Pana szczególne umiejętności, wiadomości, hobby, upodobania, zainteresowania?
Czy toczy się lub toczyło przeciwko Pani/Panu postępowanie sądowe w sprawach karnych?
Z jakich powodów stara się Pani/Pan o tę właśnie pracę?

Czy lubi Pani/Pan prowadzić bezpośrednie rozmowy z Klientem?

posiada Pani/Pan prawo jazdy?
Czy posiada Pani/Pan samochód?
Czy pobiera Pani/Pan zasiłek dla bezrobotnych (ile miesięcy)?
Czy Pani/Pan pali?
Czy jest Pani/Pan dyspozycyjny?
Znajomość języków obcych (jakie?):

Która z poniższych maksym Pani/Pan akceptuje?

Dużo pracy - wysokie zarobki
Praca dająca przede wszystkim zadowolenie
Mało pracy - wysokie zarobki
Mało pracy - niskie zarobki
Dużo pracy - realizacja własnych ambicji zawodowych
Jakakolwiek praca
Z jakimi firmami komputerowymi miał(a) Pani/Pan dotychczas kontakt zawodowy/prywatny?

Uwaga! Aby wysłać powyższy formularz musisz posiadać konto poczty elektronicznej oraz skonfigurowany
prawidłowo program pocztowy na komputerze, z którego chcesz ten formularz wysłać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).